Healing Göteborg

Aura healing av hjärtchakra och halschakra. Vanliga frågor om healing.

Vanliga frågor om healing

Fråga: Det jag läst här på hemsidan verkar intressant, men jag är fortfarande osäker på om Brennan Healing Science® är rätt behandlingsmetod för mig. Kan du ge råd?

Svar: Om du tycker det låter intressant så är mitt råd att du prövar på en behandling. Den första behandlingen är rabatterad just för att många skall ha möjlighet att pröva på och bilda sig en egen uppfattning om behandlingsmetoden.

Fråga: Finns det några etiska regler eller riktlinjer för utövare av Brennan Healing Science®?

Svar: Som BHS-utövare följer jag de etiska regler som satts upp av The Barbara Brennan School of Healing.

Fråga: Om jag tycker att jag får bra resultat av att behandlas av dig, rekommenderar du då att jag avbryter annan vård som jag får, till exempel av läkare?

Svar: Jag rekommenderar aldrig att du avbryter någon form av vård som du får. Min uppfattning är att olika behandlingsformer kompletterar varandra eftersom de behandlar olika aspekter av samma symtom.

Fråga: Finns det några biverkningar vid BHS-behandling?

Svar: Alla behandlingar som syftar till att skapa förändring i dig kan även orsaka behandlingsreaktioner. Det innebär att när behandlingen påverkar dig, så kan det hända att det sker en oväntad reaktion. Någonting förändras till följd av behandlingen, och din kropp behöver tid på sig för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Ett typiskt exempel är träningsvärk om din hållning har förändrats, illamående om något har påverkats i matsmältningssystemet osv. Ibland kan du också uppleva känslomässiga reaktioner; om en blockering av en känsla eller ett minne har tagits bort under behandlingen, så kan du komma att känna den känslan igen.

Du kan också välja följande infallsvinkel för att förstå behandlingsreaktioner. Min specialitet är att hjälpa dig att skapa varaktig förändring snarare än att sätta plåster på dina symtom. Men en av anledningarna till att det är så svårt för dig att skapa förändring på vissa områden i ditt liv, är att det finns delar av dig som faktiskt inte vill förändras. Det kan vara delar som tycker att de har rätt och att andra borde ändra på sig istället. Det kan också vara delar som är rädda för vad förändringen kommer att innebära. Dessa delar kommer att motarbeta det du vill uppnå, och då uppstår en konflikt inom dig. Detta kan ibland upplevas som negativt, men kan vara nödvändigt för att skapa det du önskar dig i slutändan.

Läs mer om detta i företagspolicyn.

Fråga: Finns det något tillstånd där man bör undvika BHS-behandling?

Svar: Förutom vissa sjukdomar som endast får behandlas av legitimerad vårdpersonal, så finns det inget tillstånd där jag generellt kan säga att BHS-behandling bör undvikas. Däremot kan jag säga att det är centralt i mitt arbete att hjälpa dig skapa förändring i ditt liv. För att du undermedvetet skall våga släppa taget om det gamla och pröva på något nytt, så krävs en grundläggande stabilitet i dig. Man kan säga att du först måste vara stark nog där du är, för att sedan kunna välja vad du vill förändra.

Om du är i akut kris, har kraftig ångest, svårigheter att hålla ihop din vardag eller tar mediciner/droger som påverkar din medvetandegrad, så finns det en risk att mina behandlingar blir för kraftfulla för dig. Du kan få för mycket energi in i ett system som inte är stabilt nog, vilket skulle kunna förvärra dina symtom.

Men detta är mycket individuellt. Jag har hjälpt flera personer som har befunnit sig i påfrestande situationer, och de har upplevt behandlingarna och deras effekt som positiva.

Frågan är oftast inte vilket tillstånd du befinner dig i, utan om du är redo att förändra det. Kontakta mig gärna om du har frågor runt dina symtom och BHS-behandling.

Fråga: Behöver jag tänka på något särskilt inför min första behandling?

Svar: Fundera över vad du vill få ut av din behandling. Vad vill du läka och vad vill du skapa? Vad skulle vara ett positivt resultat för dig? På kort och på lång sikt?

Men du behöver inte detaljplanera inför din behandling. Jag möter dig där du är och tar det därifrån.

Föregående sida: Så här går det till