Healing Göteborg

Fyrtorn. Healing för att skapa positiv förändring i livet.

Att förändra sitt liv

Har du någon gång velat förändra ditt liv? Kanske har du tänkt: ”Jag skulle verkligen vilja förändra mitt liv, men jag vet inte hur man gör”.

 

Det finns många metoder för att skapa förändring i livet. Många av dem bygger på att du bestämmer vad du vill uppnå, analyserar tillgångar och hinder, och sedan gör upp en plan.

 

Detta är bra metoder som hjälper dig ta kontroll över tillvaron och använda din vilja för att förändra den. Några viktiga saker att fundera över är dock:

 

-Hur säker är du på att det du vill uppnå är det du egentligen behöver?

 

-Hoppas du på att en yttre förändring, till exempel ett nytt jobb eller att flytta till en annan ort, skall skapa en inre tillfredsställelse?

 

Det är alltid bra att ha en konkret plan för det du vill skapa i livet, men minst lika viktigt är att ta reda vad du egentligen behöver. Om du har uppnått många mål i livet, men sällan känt tillfredsställelsen du söker så är det ett tecken på att du är oklar över dina behov.

Svårigheten med att skapa förändring i livet

Varför är det så svårt att bli säker på vad det är du vill i livet?

 

En orsak kan vara att många andra människor haft inflytande över dina val när du växte upp. Detta har skapat en oklarhet i dig om vilka behov som är dina och vilka som tillhör de andra. Du har lärt dig vilja ha både det som du själv önskar, och det som andra ville att du skulle ha.

 

Som barn kände du tydligt den här konflikten, dvs vem du egentligen var gentemot vad som begärdes av dig. Men om du inte blev bekräftad av någon utomstående så var det svårt att tro på dig själv. Och denna osäkerhet lever kvar i dig idag.

 

Dessutom har du byggt hela din livssituation runt din osäkerhet; vem är du och vad vill du egentligen? Du har utvecklat unika förmågor för att kunna hantera den här situationen. Du försöker fylla dina egna behov, samtidigt som du känner ett behov av att hantera andra människors åsikter om hur de tycker du borde vara.

 

Man kan säga att du har försökt lösa problemet, men istället vuxit fast i det. Det är svårt att skapa förändring om du dels är osäker på vad du vill, och dessutom lever ett liv som håller dig fast i något annat.

Hur du kan förändra ditt liv

Det första du behöver göra är att överväga följande: det du tror du vill ha i livet kanske faktiskt inte är vad du behöver.

Bara att reflektera över detta brukar vara en utmaning. Att inse att man ägnat mycket tid, kraft och pengar åt något som man innerst inne inte vill ha.

Vad var det du drömde om när du var barn? Vad var det du ville göra bara för att det kändes rätt? Uppfyllde du det som vuxen? Eller blev livet annorlunda?

Även om det inte är säkert att det du blir lycklig av att uppfylla dina drömmar från barndomen, så är de en fingervisning om vem du är innerst inne.

Och även om du till viss del lever det liv som du innerst inne önskar, så har du alltid möjligheten att förverkliga dig själv ännu mer.

Om du vill skapa positiv förändring i livet, så erbjuder jag flera sätt att hjälpa dig.

Under en healingbehandling brukar jag kunna hjälpa dig att öka din energi och att lösa upp blockeringar. Du har kanske målat in dig själv i ett hörn och vet inte hur du skall komma vidare. Ibland kan jag ge dig ett större perspektiv och information som du inte själv har tillgång till.

Detta kan hjälpa dig att finna kraften och klarheten att komma i djupare kontakt med dig själv. Och att steg för steg välja att leva ditt liv därifrån.

Välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal, eller boka din första behandling redan idag!

Föregående sida: Hitta dig själv

Nästa sida: På dina villkor