Healing på rotchakra och sakralchakra. Hjälp att skapa positiv syn på dig själv.

Självkänsla och självförtroende

Många säger att de har en dålig självkänsla och vill få bättre självförtroende. Men vad betyder dessa ord egentligen? Är de likvärdiga eller betyder de olika saker? Hur ska man göra för att förbättra sin självbild?

 

De går inte att helt frigöra de olika begreppen från varandra, men det kan vara viktigt att förstå vissa skillnader mellan dem.

Självförtroende

Självförtroende är en tro på att du kan klara av någonting. Du kanske har tränat och blivit bra på vissa saker, till exempel sådant du gör på ditt jobb, sociala färdigheter eller hobbys. Du har en kännedom om dessa saker, så du vet vad du kan klara av och vad som är över din förmåga. Du har en övertygelse, du vet, vilka saker du kan klara av.

 

Om självförtroendet är gott, så har du en grundläggande känsla av kompetens. Du kan hantera din situation. Medan om det är lågt så tvivlar du på dina färdigheter och dina möjligheter att skapa det du behöver i livet.

Självkänsla

Detta handlar däremot inte så mycket att göra med vad du KAN. Dina färdigheter eller kunskaper spelar inte så stor roll här. Det handlar mer om vem du upplever att du ÄR.

Denna upplevelse är den viktiga grunden som du sedan kan bygga ett gott självförtroende på.

Förändring

Hur arbetar man då för att förbättra sin syn på och upplevelse av sig själv?

 

Vad gäller din känsla för dig själv så är det egentligen väldigt enkelt. Du behöver träna dig på att KÄNNA dig själv, dina känslor och din kropp. Du behöver egentligen inte göra någonting (men det är ju det som är det svåra).

När du känner dig själv så känner du att du finns till. Du upplever att du existerar här och nu. Då befinner du dig i verkligheten. Det är upplevelsen av att vara jordad.

 

Om du däremot TÄNKER en massa tankar, till exempel frågar dig själv hur du skall klara av vissa svårigheter, då förflyttar du dig bort ifrån verkligheten. Du flyttar ditt medvetande ifrån här och nu till en projicerad framtid (vilken nästan alltid är en spegelbild av upplevelser från ditt förflutna).

I den projicerade framtiden fantiserar du ihop händelser och frågar dig om du skulle klara av att hantera dem på ett bra sätt.

 

När du gör detta så utmanar du ditt förtroende för dig själv. Du frågar dig om du kan ha förtroende för dina förmågor och om de kommer att räcka till. Din självbild är under luppen. Den du tror att du är, den du hoppas kunna vara, och den du tror att andra tycker att du är.

 

Om du har en god känsla för dig själv så kan du känna ett värde i att bara finnas till. KÄNNA ett värde, inte tänka det.

När du däremot TÄNKER positiva tankar om dig själv så handlar det ofta om självförtroendet. Exempel på detta kan vara sådant som du har lyckats bra med, gjort rätt osv.

 

Men när du kan KÄNNA att det faktiskt spelar roll att du existerar, oavsett vad du klarar av att GÖRA, då har du en god självkänsla.

 

Om du bygger dina handlingar på en positiv känsla för dig själv, då kommer du att skapa ett gott förtroende för dig själv. Ett förtroende för som är balanserat, verklighetsförankrat och ödmjukt. Du kommer att kunna handla utan att behöva bevisa något. Du kommer att kunna vara kompetent och få goda resultat i det du gör.

 

Om du däremot gör sådant som du tror att andra tycker att du borde göra, så hämtar du din självbild från deras åsikter. Du tror att du måste vara som de vill.

Du skapar en mask av den du är. Och ju längre tiden går, desto mer tror både du själv och din omgivning att detta är sanningen om vem du är.

 

Men i längden så ger denna mask ofta en känsla av tomhet. Du känner dig inte genuin, och du är rädd att andra skall genomskåda dig. Du är rädd att andra skall förstå att du inte är så bra som de tror.

 

Detta händer oss alla eftersom vi under uppväxten försöker hitta en acceptabel balans mellan den vi känner att vi är, och den som omgivningen tycker att vi borde vara. Hela vårt samhälle är till viss del uppbyggt runt att alla håller masken uppe.

 

Men många av oss känner efter hand ett uppvaknande inombords. Antingen långsamt, som en känsla av att något inte står rätt till i vårt liv. Eller ibland som en kris där livet rasar samman, och inget av det som brukade vara viktigt spelar någon roll längre.

 

I det läget kan man välja att anstränga sig hårdare för att upprätthålla eller återskapa masken. Eller så kan man gå i motsatt riktning och utmana sina föreställningar om sig själv.

Healingbehandling

Att hjälpa dig finna ditt sanna jag, ditt äkta själv, är vad jag specialiserar mig på i mina behandlingar. När jag gör en healingbehandling frågar jag mig alltid hur jag kan hjälpa dig att knyta an till ditt inre själv igen. Oavsett vilket bekymmer du söker för så ser jag detta som en viktig nyckel till förändring.

 

Någonstans har kontakten förlorats, och det har skapat negativa konsekvenser i ditt liv. Att komma i djupare kontakt med dig själv kan hjälpa till att starta upp den självläkande förmågan och skapa positiv utveckling på alla områden i livet.

 

Energin i behandlingen hjälper till att rensa bort blockeringar som hindrar dig från att se vem du innerst inne är. Energin är en kraft som hjälper dig att fatta nya beslut om vad du vill göra i ditt liv, och vad du vill släppa taget om.

 

Ju mer du lär känna dig själv, ju mer kommer du att bli medveten om vilka som är dina äkta behov och hur du kan fylla dem. Och samtidigt blir du mer medveten om vilka behov som inte är dina egna, utan som du gör för att andra har krävt det av dig.

 

Jag hjälper dig gärna att komma i djupare kontakt med dig själv. Din självkännedom kommer att öka, vilket hjälper dig att skapa en bättre självkänsla och ett positivt självförtroende.

 

Läs gärna mer om personlig utveckling och hur du kan finna mer av dig själv på de anslutande sidorna.

 

Välkommen att kontakta mig för mer information, eller för att boka en behandling!

 

Föregående sida: Vad är personlig utveckling?

Nästa sida: Hitta dig själv

Mottagningar:

Wadmansgatan 9, 412 53 Göteborg

Bergsgatan 28, 464 30 Mellerud

Kontakt

Upp

Boka tid

Telefon: 0707-44 20 30

Email: info@iaet.se

Postadress: Västergården 8, 464 92 Mellerud

Copyright@Hans Ragnar AB

Foton: © Ragnar Nielsen