Healing Göteborg

Healing med helhetssyn i behandling och läkning.

Helhetssyn

Jag arbetar för att hjälpa dig som med helhetssyn vill se hela bilden runt dina bekymmer, och ta tag i dem på allvar. Du som vill behandla orsaken snarare än symtomen.

Min inriktning är att undersöka och försöka behandla sambandet mellan olika symtom. Min erfarenhet är att detta ofta kan hjälpa dig förstå hur olika delar av ditt liv gör att det till slut blir för mycket och problem uppstår. Ibland kan jag visa på hur olika delar av dig är i konflikt med varandra, och på så sätt skapar dina symtom. Min upplevelse är att healingbehandling kan påverka dessa delar för att hjälpa dem komma i kontakt med varandra igen. På så sätt kan förutsättningar skapas för läkning och positiv utveckling.

Dina olika symtom kan hänga ihop med varandra, framför allt om de är återkommande eller kroniska. Ibland kanske du kan se samband genom hela ditt liv, där ett visst problem återkommit många gånger. Fysiska, psykiska och sociala problem håller varandra på plats, och när du försöker förändra ett av dem så gör de andra motstånd.

Man kan också uttrycka det som att de olika delarna av dig tappat kontakten med varandra. Att de inte kommunicerar längre utan istället ser varandra som fiender eller konkurrenter. De tror att de inte kan få vad de behöver om de andra får ta vad de vill ha. Undermedvetet upplever du dig inte som EN person längre, utan som flera viljor som drar åt olika håll.

Dina symtom bildar då en konstellation som inte går att påverka om man inte har en mångsidig behandlingsmodell.

När jag behandlar dig enligt BHS-modellen, så följer jag dina symtom genom många olika nivåer och dimensioner. Jag undersöker och behandlar samspelet mellan olika ”energier” för att skapa förutsättningar för läkning och utveckling.

När du väljer att sluta jaga symtomen och istället börjar läka HELHETEN så tar du ett viktigt steg. Det kan upplevas som att pusselbitarna börjar falla på plats. Det är en process som sker gradvis, och där fysisk, psykisk och social läkning är delarna som bygger en mer solid helhet. Det kan bli en upplevelse av att bli MER av dig själv, mer än du trodde att du kunde vara. Det kan vara en upplevelse av att de enskilda delarna läks, men även sambandet mellan dem. Det blir en synergieffekt där resultatet blir större än summan av de olika delarna. Att bli hel innebär att lära känna mer av dig själv. När olika delar av dig får kontakt med varandra så frigörs potential som du inte hade tillgång till tidigare.

Mitt mål är att hjälpa dig se var du omedvetet fattar negativa beslut, och att stötta dig till att bli STARK NOG att göra andra val. På så sätt kan du steg för steg börja skapa det du behöver i livet, oavsett om det är läkning, förändring, eller något annat.

Vid varje behandling undersöker och behandlar jag samtliga nivåer av ditt energifält enligt BHS-modellen. Jag tar bort blockeringar och reparerar skadade delar som i min erfarenhet verkar kunna påverka dina känslor, dina tankar och din kropp. Jag rekommenderar även annan vård om du skulle behöva det, både skolmedicin och komplementär.

Förändra orsaken, skapa bestående effekt

Inte förrän du förändrar grundorsaken kan du förvänta dig bestående effekt på dina symtom. Grundorsaken är något du ofta är relativt omedveten om, och en stor del i arbetet handlar om att ta reda på VAD det är som orsakar dina symtom. Det kan vara upplevelser du haft i ditt liv, och framför allt dina reaktioner på dessa upplevelser.

 

Har du någonsin frågat dig: ”Varför lyckas andra människor med det som verkar omöjligt för mig? Det är ingen större skillnad på mina förmågor och deras, och ändå lyckas de men inte jag.” Eller har du någon gång tänkt: ”Varför drabbas jag av alla dessa negativa händelser, medan många människor med liknande förutsättningar inte verkar drabbas?”

 

Detta är relevanta frågor, så länge du inte dömer dig själv som dålig eller mindre värd än andra. Så först och främst är det viktigt att poängtera att du antagligen har förmågor som de andra personerna inte har. Det finns saker som är lätt för dig att göra, men som verkar omöjligt för dem. Så till viss del handlar det om att era olika bakgrunder har hjälpt er att utveckla olika förmågor. Därför är ni också bra på att skapa olika saker.

 

Men när du känner att du har ett behov som du verkligen behöver fylla, men inte vet hur, då ligger det ofta något mer i bakgrunden. Du har kanske ett eller flera återkommande problem i ditt liv, och hur mycket du än försökt så har du inte lyckats lösa dem. Du går på behandlingar och rådgivning, lär dig nya metoder för att skapa det du vill ha, och får kanske en tillfällig förbättring. Men sedan kommer problemen tillbaka.

I dessa fall handlar det sannolikt om någonting inom dig som du behöver läka, innan du kan skapa det du behöver. Så länge du inte har läkt dina inre sår så spelar det ingen roll hur många yttre problem du löser. Du kommer ändå inte fram till målet du önskar. Vilket du antagligen har märkt.

 

Dina inre sår uppstod troligtvis under barndomen. Du hade upplevelser som var smärtsamma, och det orsakar skada i dig. Automatiskt försökte du hitta metoder för att slippa uppleva smärtan igen, och du använde de metoder du hade tillgång till.

 

Först skapade du en inre föreställning om att vissa saker var farliga. Detta gjorde att du kunde känna igen smärtsamma situationer innan de inträffade (du var beredd). Sedan utvecklade du olika försvar, så att när den skrämmande situationen närmade sig, så skulle du kunna agera. Ibland använde du dig av försvar som påverkade situationen aktivt, ibland av metoder som hjälpte dig att undvika den.

 

Dessa föreställningar om hur du tror att verkligheten är (negativ och kanske farlig), samt dina försvar mot den, har du förfinat under hela ditt liv. Problemet är att du har utvecklat metoder för att möta en hotfull verklighet som sannolikt inte existerar längre. Det är längesedan du var barn, och det är osannolikt att samma händelser skulle drabba dig nu. Det innebär att du lägger mycket energi där den inte behövs.

 

Antagligen påminner de problem du har idag, om de händelser som skapade dina inre sår. När du försöker skapa positiv förändring så kommer vissa delar av dig att vilja försöka, medan andra delar av dig är säkra på att det kommer att vara farligt. Det innebär att en del av dig lägger mycket energi på att skapa det du vill ha, medan en annan del motarbetar det.

 

I dessa fall behöver du läka dina inre sår och förändra dina föreställningar om verkligheten. Först då kommer du att kunna lägga ner dina inre försvar som hindrar dig från att uppnå dina mål.

 

  • Gör ett experiment: tänk på något som du vill uppnå eller förändra, men ännu inte har klarat av. Tänk på hindren som gör att du inte kunnat uppnå ditt mål. Tänk sedan på hur det skulle vara om hindren inte fanns där. Skulle du då kunna uppnå det du önskar? Antagligen skulle du det! Överväg sedan följande: även om en del av hindren faktiskt existerar i verkligheten, så kanske din syn på dem inte är helt korrekt. Särskilt inte om andra människor, med liknande förmågor som dina, har lyckats övervinna dem. Överväg också att du, genom att läka dina inre sår, kan förändra ditt perspektiv. Och att ett nytt perspektiv kan hjälpa dig se möjligheter där du tidigare såg hinder.

När du kommer till mig för behandling så arbetar jag för att påverka dina försvar och föreställningar om verkligheten genom att behandla ditt energifält. Genom rådgivning och diskussion hjälper jag dig att identifiera de områden där du motarbetar dig själv. Anledningen till att du motarbetar dig själv kan vara att det ger dig en upplevelse av trygghet. Det kan också vara på grund av negativ lojalitet till andra, nedärvda familjemönster, vana osv.

 

Att arbeta med energifältet kan vara ett kraftfullt och effektivt sätt att komma i kontakt med det som hindrar dig från att uppnå dina mål. Det kan vara till hjälp för dig att läka dina inre sår och frigöra din kreativa kraft.

 

Föregående sida: På dina villkor

Nästa sida: Din unika sanning