Healing Göteborg

Företagspolicy

Uppdaterad 2018-06-04

Om behandlingarna

Jag tror att läkning och förändring kommer inifrån. Jag tror att var och en av oss är i högsta grad delaktig i att skapa den läkning och förändring vi behöver i våra liv. Ibland behöver vi också yttre hjälp som ett stöd för vår inre förmåga till läkning och förändring.  

Jag kan hjälpa dig genom att arbeta med ditt energisystem. Jag läser av ditt energisystem och får information om var du har blockeringar. Sedan arbetar jag för att lösa upp dessa blockeringar med energihealing. 

 

Syftet med energihealing är att ta bort blockeringar som hindrar ditt naturliga energiflöde. Dessa blockeringar kan hålla dig tillbaka i livet och påverka ditt välbefinnande negativt. 

Det är dock viktigt att inse att energiblockeringarna finns där av en anledning: de hindrar dig från att känna effekterna av gamla sår och trauman. Att behandla blockeringarna med energihealing kan i vissa fall innebära att du kommer i kontakt med dessa minnen och undanträngda upplevelser, vilket kan orsaka fysiska eller psykiska behandlingsreaktioner.

 

Jag är energiterapeut. Jag är inte läkare och jag diagnosticerar inte sjukdomar. Om du misstänker att du har en allvarlig sjukdom skall du först kontakta en läkare och bli undersökt, innan du kommer på behandling hos mig. 

 

  • Jag har avgivit tystnadslöfte och respekterar förtroenden. Jag följer de etiska regler som satts upp av The Barbara Brennan School Of Healing
  • Du informerar mig om vad du känner till om ditt hälsotillstånd. I enlighet med Patientsäkerhetslagen behandlar jag inte cancer, andra tumörsjukdomar, anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar, epilepsi eller diabetes.   
  • Om du kommer senare än avtalad tid kan det hända att behandlingen blir kortare än vad som var avsett utan att priset påverkas. Om jag skulle bli försenad, så kompenseras du tidsmässigt, antingen direkt eller vid en senare behandling.  
  • Vid sjukdom eller förhinder ska avbokning ske senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid gäller fullt pris.  

Angående behandlingsresultat

  • De påståenden om hälsa, läkning, och eventuella resultat av healingbehandling som görs på Healing Göteborgs web-sida, Facebook-sida, nyhetsbrev samt i annan kommunikation och marknadsföring, skall inte förstås som vetenskapligt bevisade fakta om inte detta uttryckligen anges.
  • Uttalanden från mina kunder och andra personer, artiklar och citat som jag delar etcetera, är endast uttryck för dessa personers personliga slutsatser, upplevelser och åsikter.
  • Energihealing är en holistisk behandlingsmetod som verkar utifrån en helhetssyn på människan. Den söker efter orsaker snarare än symtom. Därför utlovar jag inte specifika resultat av healingbehandling, och resultaten kan variera. Jag erbjuder istället en “prova-på” rabatt vid första besöket om du bokar en personlig behandling på min mottagning eller på långdistans. Detta för att du själv skall kunna avgöra om behandlingarna är till hjälp för dig.

Föregående sida: Hans Nielsen, BHSP

Nästa sida: GDPR