Healing Göteborg

Behandling för att hjälpa dig frigöra din kraft. Låt inte din rädsla stoppa dig.

Ta eget ansvar - frigör din kraft

Håller rädsla dig tillbaka från att skapa det du önskar?

Längtar du efter något i ditt liv, men hur mycket du än försöker så lyckas du inte skapa det? Då är det troligt att det finns en rädsla, medveten eller omedveten, som håller dig tillbaka. För att kunna skapa det du vill, behöver du möta din rädsla och gå igenom den. De goda nyheterna är att du inte behöver göra det ensam. Det finns stöd, hjälp och vägledning för dig att få.

 

Rädsla är ett effektivt sätt att kontrollera någon. Om man introducerar ett element av rädsla i någon, så kommer den personen att kontrollera sig själv så som man har avsett. De flesta människor har mött detta som en del av sin uppfostran eller anpassning till samhället. De ställen i oss där rädslan har fått fäste kommer sedan att vara våra största problemområden i livet. Men man kan också vända på det och säga att våra starkaste sidor, där vi är skickliga och kompetenta, där har vi mindre rädsla i oss.

Negativitet och negativa föreställningar

Rädslan går hand i hand med våra negativa föreställningar om oss själva och om världen. Att föreställningarna är negativa betyder här att de är felaktiga, inte dåliga. Vi ser helt enkelt inte verkligheten som den är. När du på allvar börjar ta tag i din situation och ser den från nya perspektiv, så kommer dina föreställningar att förändras. Då kommer din rädsla att minska, och när den gör det så minskar också ditt omedvetna motstånd mot att skapa det du behöver.

Att ta eget ansvar innebär att acceptera att det är dina egna föreställningar om världen som gör att du inte kan ta dig ur din situation. Det betyder inte att det är något ”fel” på dig, eller att det är ”ditt fel” att du har hamnat i den här situationen. Men det innebär att det är din syn på dig själv och på världen som håller dig kvar där.

Att förändra din negativitet innebär inte inte att du skall sluta vara den du är. Däremot kan du behöva förändra din relation till den du är. När du förändrar din relation till dig själv så kommer du att få nya intryck som hjälper dig att ta nästa steg i livet.

När du kommer till mig för behandling så är det mitt mål att hjälpa dig identifiera olika negativa föreställningar som du bär inom dig. Detta kan hjälpa dig att förstå hur du omedvetet har återskapat ditt problem gång på gång, och ge dig motivation att göra ett annat val. Energibehandlingen i sig kan hjälpa dig att skapa förändring på områden som du inte kunnat påverka med din viljestyrka.

Yttre och inre skapande. Yttre och inre förändring

Det yttre är som det inre. Din yttre tillvaro är en spegling av vad som händer inom dig, och kan hjälpa dig att förstå dina inre behov. Det du vill skapa i den yttre världen behöver du först skapa inom dig.

 

Det innebär inte att du måste arbeta med ditt inre tills du är ”perfekt”, innan du kan börja uppnå yttre förändring. Det är snarare en vågrörelse fram och tillbaka. Varje inre förändring ger en yttre effekt, som sedan ger en ny inre förändring. Den yttre förändringen blir ett ”kvitto” på vad du har åstadkommit inom dig, på vilka metoder som fungerar och inte fungerar för dig. Mitt råd till dig är att inte se det yttre målet som det enda viktiga, utan även fokusera på den inre upplevelsen du söker. Det är ju ingen idé att uppnå ett fantastiskt yttre resultat om du inte kan njuta av det. Att uppnå det yttre målet bör kunna ge dig en inre tillfredsställelse.

 

Det är ibland ett tufft arbete att förändra sin negativitet (dvs felaktiga syn på världen). Kom ihåg att den finns där därför att den är rädd, och för att den tror att den skyddar dig mot fara. Tricket är att lära dig möta negativiteten med förståelse och respekt. Efter hand kommer den att lära sig att se världen som mindre hotfull. Då kommer den att förändras och arbeta till din fördel. Det är dock inte alltid som du kommer att lyckas balansera detta helt och hållet, och då gör negativiteten motstånd. Ju mer du pressar den, ju mer kämpar den emot. Sådana här inre konflikter upplever de flesta som ägnar sig åt personliga utveckling från tid till annan. De brukar också vara ett tecken på att en större förändring börjar närma sig.

 

Om du kommer till mig för behandling och tycker att livet är jobbigt, så vet jag vad du talar om. Jag lever som jag lär, och har valt att konfrontera min egen negativitet många gånger. Jag vet hur det kan kännas när man inte lyckas komma i kontakt med sina positiva sidor, och livet känns smärtsamt och skrämmande. Men jag vet också att det ALLTID finns en väg igenom det jobbiga, även om det inte alltid känns så. Det kanske inte är en väg som du känner till ännu. Det kanske inte är en väg som du själv skulle ha valt, men den finns där och kommer att ge dig nya upplevelser. Nya upplevelser ger nya perspektiv och nya lösningar.

 

Att arbeta med dig själv på det här sättet kan hjälpa dig uppnå sådant som du trodde var omöjligt. När du väljer att acceptera hela dig själv, dina starka och dina svaga sidor, så kan du läka den inre splittringen som håller dig tillbaka. Du kan börja uppleva dig själv som EN individ, kompetent och handlingskraftig.

 

Dina negativa sidor är inte dåliga eller ondskefulla, men de behöver en ny relation till dig. När du skapar detta så frigör du deras kraft, och låter dem arbeta för dig istället för emot dig.

 

Börja med att minska dina försvar och tillåta dig att känna dina känslor. När du känner dina känslor så börjar du läka dina inre sår. När såren läks så förändras din syn på världen, och ditt behov av försvar minskar ytterligare. Du har då brutit den onda cirkeln och skapat en positiv spiral. Detta frigör kraft, klarhet och flöde som du kan använda för att skapa det du vill ha.

 

Om du vill få en personlig upplevelse av vad jag kan göra för att hjälpa dig med detta, så är du välkommen att boka din första behandling till prova-på pris.

Varför du behöver yttre hjälp

Hur kommer det sig att du inte kan skapa den förändring och läkning du behöver helt ensam? Särskilt som jag hävdar att lösningen finns inom dig. Om svaret finns inom dig borde du väl kunna hitta det själv? Varför skall du till exempel komma till mig för behandling?

 

För det första: det jag talar om när jag säger att du inte kan göra det helt ensam, är de delar av ditt liv där du inte får effekt oavsett hur mycket du försöker.

 

För det andra: ja, svaret finns inom dig. Det är i slutändan dina egna val och din egen självläkande förmåga som kommer att skapa det du behöver. Ingen yttre metod kan ”ge” dig svaret eller läka dig utifrån. Däremot kan yttre hjälp ge dig stöd, kraft och klarhet. Detta är ofta nödvändigt för att du själv ska kunna skapa det du behöver.

 

För det tredje: att du skapar förändringen själv behöver inte betyda att du måste göra det helt ensam. Du kan med stöd av andra lära dig att skapa det du vill ha.

 

Yttre hjälp kan öka hastigheten på din läkning och utveckling. Bland annat kan du få hjälp med att bli medveten om negativa delar av ditt psyke som håller dig tillbaka från din fulla potential. Dessa negativa delar viskar ord som: ”omöjligt”, ”borde”, ”borde inte”, ”farligt” och ”dåligt” i ditt öra. De är ett hopkok av smärtsamma erfarenheter från ditt liv: missförstånd, trauman, negativa familjemönster och samhällsideal. De tror att deras uppgift är att skydda dig, och de gör vad som helst för att hålla dig ”säker”. Ironiskt nog är deras iver att beskydda dig det som gör att de hindrar dig från att skapa det du verkligen behöver.

 

Dessa röster är mycket svåra att upptäcka i sig själv. Det känns som att du gör ”rätt” när du lyssnar på dem. De får dig att känna dig trygg. Det blir heller inte lättare av att rösterna ibland faktiskt har rätt, och att det då är förståndigt att följa deras råd.

 

För en utomstående är det lättare att se vilka röster som hjälper dig och vilka som håller dig tillbaka. Om du kommer till mig för behandling så arbetar jag för att hjälpa dig att se dina positiva val, men också hur du ibland sätter krokben för dig själv. Jag kan ibland ge dig direkta råd för olika situationer, och hjälpa dig att använda dina starka sidor för att lösa dina svårigheter. Du kan lära känna dig själv bättre, och sedan fatta mer positiva beslut.

 

Det handlar alltså inte om att du skulle sakna förmågan att skapa det du behöver. Det handlar mer om att lära dig använda dina förmågor där de gör som mest nytta.

 

Om du vill så hjälper jag dig gärna att bli klarare över hur du kan använda dina starka sidor för att skapa den positiva förändring du vill ha i ditt liv. Boka din första behandling idag och lär dig mer om din inre styrka.

 

Föregående sida: Din unika sanning

Nästa sida: Brennan Healing Science®