Healingbehandling för att komma i kontakt med din unika sanning.

Din unika sanning

Skapa det DU behöver på DINA villkor

Vilken är din unika sanning? Jag tror att det inom dig finns något som gör dig unik och enastående. Jag tror att det är detta, när du är i kontakt med det, som i slutändan skapar det du behöver i livet.

 

Känns det ibland som att du är ensam om ditt problem? Som att du är den ende som brottas med detta och att ingen förstår? Känner du oro för att inte bli tagen på allvar, eller för hur du skall bli bemött och betraktad?

 

Mina kunder kommer till mig av de mest varierande skäl. Jag känner mig tacksam varje gång någon delar något privat eller personligt med mig. Det känns som en förmån att få träffa människor som berättar om vad som är VERKLIGT och VIKTIGT för dem, snarare än den vardagliga jargongen eller ytan. Detta gör mitt jobb betydelsefullt för mig.

 

När du kommer till mig för behandling så tar jag dig på allvar, och jag lyssnar på dig. Jag är medveten om att du ensam äger sanningen om vem du är och vad du behöver. Jag är också medveten om att det ibland är svårt för dig att komma i kontakt med din inre sanning, och då brukar jag kunna vara till hjälp.

 

Mitt mål är att hjälpa dig finna vad det är du behöver i ditt liv, och stötta dig när du förverkligar det. När du är hos mig på behandling så står du i centrum; din vilja och dina val. Jag ställer inga krav på att du skall acceptera min sanning eller mina åsikter. Däremot erbjuder jag dem ibland som ett alternativ som du kan välja att överväga.

 

Jag har ett empatiskt förhållningssätt, och jag dömer aldrig dina eventuella problem eller symtom. Min inställning är att oavsett vad det är du vill förändra i ditt liv, så är du en bra och viktig person. Du bär sanningen och lösningen inom dig, även om den kan vara dold under många lager av smärtsamma upplevelser.

 

Befinner du dig i en situation där saker och ting inte fungerar som du vill? Oavsett hur mycket du försöker eller hur hårt du arbetar? Där det känns omöjligt att du skulle kunna skapa den förändring som du behöver?

Även om detta är en plågsam situation att befinna sig i, så finns det också goda nyheter: du befinner dig på en av de platser i livet där verklig förändring är möjlig. Så länge livet fungerar åtminstone tillräckligt bra, så kommer de flesta av oss att välja att inte skapa den förändring som krävs för att livet skall bli som vi verkligen vill. De flesta av oss kommer att vara för bekväma för att ta en risk och satsa på något nytt och bättre.

Inte förrän vi når gränsen för vad vi klarar av, och det känns övermäktigt och hopplöst. Inte förrän då kan de flesta av oss komma i kontakt med vår verkliga inre kraft att förändra och skapa det vi behöver.

 

Om du vill, så är jag glad att få hjälpa dig finna kraften och klarheten att påbörja förändringen du behöver. Ditt nästa steg i livet.

Finn dig själv. Läkning som kommer inifrån

I ditt problem finns en gåva.

I ditt problem finns en del av ditt sanna själv som väntar på att släppas ut.

Instängt i ditt problem, vare sig det är en sjukdom, en frustration, en depression eller ett mål som du inte klarat av att nå, finns en viktig del av dig som har separerats från helheten.

 

Smärtsamma upplevelser har gjort att du valt att skydda denna del av dig. Du har stängt in den så att den skall vara i säkerhet. Allt eftersom tiden gått har du tappat kontakten med den här delen av dig, och har till slut glömt att den existerar. Det du upplever nu är försvaren som finns där för att skydda den. Det är dina försvar som skapar oreda och lidande i ditt liv.

 

Det är då en naturlig reaktion om du vill att lidandet skall försvinna ur ditt liv. Kanske hittar du en metod som gör att dina försvar inte skapar så mycket oreda för dig längre. Men samtidigt som du gör detta skapar du ett nytt lager av försvar: ett försvar mot dina försvar.

Du kan ha ägnat hela ditt liv åt att utveckla nya försvarsmetoder. Din instängda del befinner sig då under många lager av försvar, som försöker kontrollera varandra och omvärlden.

 

Ett grundläggande problem är dock att dina försvar inte ser verkligheten som den är. Hade de gjort det så skulle du för det mesta ha varit avslappnad och mått bra. Endast vid ett fåtal tillfällen skulle dina försvar ha identifierat riktig fara och då handlat på ett lämpligt sätt. Istället har dina försvar skapat ett antal negativa föreställningar om hur verkligheten ser ut, och de agerar som om detta vore sanningen.

 

Detta är en av anledningarna till att jag alltid försöker ge dig ett alternativt perspektiv när du kommer till mig för behandling. Jag frågar dina försvar om de kan överväga att se det som är skrämmande från en annan infallsvinkel. En vinkel där det faktiskt finns någonting du kan göra för att förändra din situation. Till skillnad från den återvändsgränd där du kanske befinner dig nu.

Din inre längtan efter läkning

Inuti dig finns en djupt rotad längtan efter att återförenas med den instängda delen. Den del som du förlorat kontakten med. Du kanske har minnen från barndomen om hur bra det kändes när du levde tillsammans med den här delen av dig, och innan dina bekymmer började.

 

Om du kommer till mig för behandling så gör jag allt jag kan för att hjälpa dig komma i kontakt med den förlorade delen av dig. Den som så att säga ligger på botten under alla dina problem och bekymmer. Jag försöker inte ge dig en lösning, för att jag vet att lösningen finns inom dig. Som skulptören som ser sin skulptur instängd i stenblocket, och arbetar med att ta bort det som är i vägen för att den skall kunna komma fram.

 

Ditt instängda själv och dina negativa försvar är två sidor av samma mynt. Det innebär att man inte kan påverka det ena utan att samtidigt få en effekt på det andra. Därför är det följande sant:

 

  • Om mitt mål bara hade varit att ta bort dina bekymmer, så hade även det instängda självet blivit borttaget i processen.
  • Om mitt mål bara hade varit att dämpa dina bekymmer så att du inte behövde känna dem, så hade även det instängda självet blivit dämpat.
  • Om mitt mål bara hade varit att ge dig mer energi, så hade du använt den energin till att göra mer av allt det du redan gör: mer av allt positivt, men också mer av allt negativt. Du hade levt exakt som du gör idag, men på en högre nivå. Tills den extra energin tog slut, och du skulle behöva komma tillbaka för att hämta mer.

 

Mitt råd till dig är att överväga att det du söker finns inom dig. Det kanske är dolt under så många lager av kompensationer och försvar att du inte längre kan känna det. Men om du fortfarande kan känna en längtan efter något som skall hjälpa dig att må bättre, då har du inte glömt hur det kändes innan du förlorade kontakten med det. Låt detta bli en drivkraft för att acceptera dina negativa försvar som de är. De finns där av en anledning. Deras uppgift var att skydda dig mot något som verkade farligt. Men tillåt dig också att se att världen kanske inte är riktigt så negativ som dina försvar vill få dig att tro. Och att du har större möjlighet att påverka den än du någonsin trott.

 

Med tålamod, hängivenhet och yttre hjälp kan du förändra dina försvar och närma dig den förlorade delen av dig. För varje försvar du släpper taget om kommer du att få tillgång till mer energi. Du kan börja se världen med nya ögon och finna nya möjligheter. Det kan bli en positiv spiral som hjälper dig framåt i livet.

 

Som du kanske förstår så är jag inte inriktad på att ”fixa till” eventuella problem i ditt liv. Däremot arbetar jag hårt för att hjälpa dig komma i djupare kontakt med dig själv. Då kan du av egen kraft skapa det du behöver, vare sig det är läkning eller någon annan förändring i ditt liv.

 

I ditt problem finns dina möjligheter. Din väg till förändring är att skapa en ny relation till dina svårigheter. Genom att inse att de finns där av en anledning, och genom att undan för undan våga lyfta på stenarna och se vad som finns under dem, kommer du att kunna finna din förlorade skatt. Skatten är din ursprungliga positivitet och godhet, som väntar på att du skall återfinna den.

 

Om du vill så hjälper jag dig gärna genom att möta dig där du är. Jag brinner för att hjälpa dig komma i kontakt med MER av dig själv. Med rådgivning och behandling ger jag dig tillgång till kraft, klarhet och stöd. Mitt mål är att hjälpa dig finna din unika väg tillbaka till dig själv. Och till att skapa eller läka det du behöver.

 

Föregående sida: Helhetssyn

Nästa sida: Frigör din kraft

Mottagningar:

Wadmansgatan 9, 412 53 Göteborg

Bergsgatan 28, 464 30 Mellerud

Kontakt

Upp

Boka tid

Telefon: 0707-44 20 30

Email: info@iaet.se

Postadress: Västergården 8, 464 92 Mellerud

Copyright@Hans Ragnar AB

Foton: © Ragnar Nielsen