Healing Göteborg

Energihealing på mage vid oro, rädsla, ångest och panikångest.

Oro och Ångest

Att känna oro, och ibland även ångest, är nog en del av att vara människa.

Alla människor har sannolikt någon eller några saker i sitt liv som de oroar sig för eller är rädda för. Det kan vara en rädsla för alltifrån spindlar till att förlora jobbet eller drabbas av en allvarlig sjukdom.

 

För det mesta klarar vi av att hålla våra obehagskänslor under kontroll, men ibland känner vi av dem tydligare. Oron kan även utvecklas till ångestkänslor eller panikångest.

Ångest är en stark oro

Ångest är en stark oro som känns tydligt i kroppen. Den är i sig inte farligt, även om det kan kännas väldigt obehagligt. Det är kroppens naturliga reaktion på något som den upplever som ett hot. Den gör sig beredd att försvara sig.

 

Om ångestenkänslan är kraftig eller återkommer ofta så kan livskvalitén påverkas negativt. I så fall kan man behöva söka hjälp.

Panikångest

Om ångesten kommer plötsligt, en ångestattack, så kallas det panikångest. Det kan även kallas för en panikattack.

Healingbehandling

På min mottagning har jag mött personer där orsaken till deras oro, rädsla och ångest står att finna i deras barndom och uppväxt. Som barn har de har haft skrämmande eller smärtsamma upplevelser som de inte kunde hantera då. Istället har de lagt locket på för att slippa känna rädslan eller smärtan. Detta är en helt naturlig reaktion.

 

Det har också fungerat till viss del för dem. Men när något utöver det vanliga händer i livet, till exempel en jobbig händelse eller långvarig stress, så blir påfrestningarna så stora att locket tvingats av. Då upplever de åter rädslan som de arbetat så hårt för att bemästra och stänga av.

 

När vi under behandlingarna börjar arbeta med deras situation, så ser de ofta tydligt likheterna mellan den nuvarande situationen och deras barndom. De kan säga: ”Jag minns nu att det var så här jag kände som barn. Det hade jag helt glömt av.”

 

Denna insikt skapar förutsättningar för att läka gamla sår och börja skapa ett nytt liv.

Att arbeta sig igenom de smärtsamma minnena och sedan lägga dem bakom sig ger nya möjligheter. Istället för att lägga en massa energi på att trycka ner minnena, så kan man istället använda den energin till att skapa något positivt.

 

Att välja att gå igenom sina rädslor istället för att gömma undan dem kan dock vara en tuff resa. Men många säger att de inte har något att förlora.

 

De kan säga: ”Jag vill inte gå tillbaka till det livet jag hade skapat. Där tryckte jag ner mina känslor för att hålla rädslan under kontroll, vilket var ett fattigt liv. Men jag kan heller inte leva som jag gör nu, där rädslan ligger och lurar precis under ytan. Så jag känner mig motiverad att jobba hårt för att ta mig igenom detta och skapa ett bättre liv för mig själv.”

 

Att arbeta sig igenom sin smärta och rädsla och börja bygga ett nytt liv är ett omfattande arbete. Det är viktigt att vara inställd på att det kommer att ta tid och kraft. Man kan också behöva arbeta med hjälp av flera metoder, både från den konventionella vården och den alternativa. Energihealing kan vara en av de metoderna, som kan hjälpa dig att få mer energi och klarhet för att skapa förändring i ditt liv.

 

Om detta låter intressant för dig så är du mycket välkommen att kontakta mig för att få mer information.

Energihealing som behandling passar dig som:

  • Är intresserad av alternativa behandlingsmetoder
  • Inte lyckats läka ditt symtom med konventionell behandling
  • Vill veta mer om orsaken till dina symtom
  • Vill gå på djupet med dig själv för att skapa långsiktigt hållbar läkning

Direktlänkar:

StressOroUtmattningNedstämdhetMagproblemRyggproblemNackproblemHuvudvärk

Källa till medicinska fakta på denna sida, bl a: 1177 Vårdguiden

Mina behandlingar syftar till en långsiktig förbättring av ditt fysiska och psykiska välmående genom att hjälpa dig stärka dig själv och få mer energi. De är inte medicinskt inriktade på att bota akuta symtom.

  • Vid akut skada eller sjukdom, kontakta larmtjänst tel 112.
  • Vid oro över ditt medicinska tillstånd, kontakta sjukvårdsupplysningen tel 1177 eller din vårdcentral.