Healing på hjärtchakra vid nedstämdhet och depression.

Nedstämdhet och Depression

Varför drabbas vi av depression och nedstämdhet?
Som människor har vi förmågan att känna olika känslor. Hur vi upplever våra känslor är individuellt och vissa känslor tycker vi bättre om än andra. Det kan bero på att dessa känslor känns på ett skönt sätt i kroppen, medan andra är smärtsamma.

Men det kan också bero på vilka känslor som lyfts fram som ideal i samhället. Det kan vara lätt att tro att vi gör “rätt” när vi känner oss glada, och “fel” när vi känner oss nedstämda.
Detta kan till exempel leda till att man skuldbelägger sig själv om man är långvarigt nedstämd, dvs man är deprimerad.

Nedstämdhet

Nedstämdhetskänslor, liksom känslor av oro, rädsla och sorg, är en naturlig del av livet. Dessa känslor kan uppstå till följd av en händelse, till exempel en förlust av någon eller något. Men de kan också dyka upp utan att man kan se en klar orsak.

Ibland orsakas de av stress.

 

Nedstämdhet går för det mesta över av sig själv.

Depression

Det finns ingen klar gräns mellan nedstämdhet och depression.

Tecken på att vara deprimerad är att man varit nedstämd varje dag i minst två veckor. Man kan känna att man har mindre energi än vanligt, och inte har lust att göra sådant som man brukar tycka om.

Om nedstämdheten har övergått i depression så kan det vara viktigt att få hjälp för att kunna förändra sin situation.

Healingbehandling

Det är viktigt att inse att alla våra känslor är en naturlig del av att vara människa. De är en naturlig reaktion på sådant vi möter, inom oss eller utanför oss själva. Det är till exempel naturligt att känna sig nedstämd, ledsen eller rädd i vissa situationer. Om man försöker stoppa dessa känslor kan man skapa andra problem istället, som oro och ångest.

 

Ibland kan dock en känsla eller upplevelse ta överhanden under en längre tid. Samtidigt kan andra känslor trängas undan. Om man under en längre tid känner sig nedstämd och sällan glad, så är det en obalans som inte är positiv. Då kan det vara viktigt att söka efter orsaken och se om det går att skapa en förändring.

 

På min mottagning har jag mött personer som är nedstämda för att de inte gör det som de egentligen vill i livet. Det som de längtar efter att göra.

Istället har de valt att göra andra saker, vilket också har känts meningsfullt. Men nu fungerar det inte längre.

 

De kan berätta om sådant som de alltid drömt om att göra, men som de vid något tillfälle givit upp. Det kanske verkade omöjligt eller de blev motarbetade, men nu pockar detta åter på uppmärksamheten.

 

De kan berätta om känslor av ilska, hjälplöshet, rädsla och ångest. Hur de har känt sig utnyttjade, hindrade och tillbakahållna. Dessa upplevelser kan ha lett fram till en känslor av uppgivenhet och nedstämdhet som sedan har fått dem att ge upp sina drömmar och mål. Det som de brinner för.

 

Tillsammans har vi ofta kunnat börja skapa en förändring där de hittar mer och mer tillbaka till sin inre kreativitet. Det som får dem att känna sig engagerade i sitt liv.

 

Detta är vanligtvis en relativt långsam process där man “lär om” vad som är viktigt i livet. Man rör sig från att bara överleva till att faktiskt också leva.

 

Att få tillgång till extra energi kan vara till hjälp i detta arbete, och där kan energihealing vara ett användbart verktyg.

 

Ofta kan även annan hjälp vara viktig för att kunna ändra riktning i sitt liv. Det kan handla om terapisamtal, läkarbehandling, träning osv. Mina behandlingar fungerar bra i kombination med annan vård och hjälp som erbjuds vid depression och nedstämdhet.

Energihealing som behandling passar dig som:

  • Är intresserad av alternativa behandlingsmetoder
  • Inte lyckats läka ditt symtom med konventionell behandling
  • Vill veta mer om orsaken till dina symtom
  • Vill gå på djupet med dig själv för att skapa långsiktigt hållbar läkning

Direktlänkar:

StressOroUtmattningNedstämdhetMagproblemRyggproblemNackproblemHuvudvärk

Källa till medicinska fakta på denna sida, bl a: 1177 Vårdguiden

Mina behandlingar syftar till en långsiktig förbättring av ditt fysiska och psykiska välmående genom att hjälpa dig stärka dig själv och få mer energi. De är inte medicinskt inriktade på att bota akuta symtom.

  • Vid akut skada eller sjukdom, kontakta larmtjänst tel 112.
  • Vid oro över ditt medicinska tillstånd, kontakta sjukvårdsupplysningen tel 1177 eller din vårdcentral.

Mottagningar:

Wadmansgatan 9, 412 53 Göteborg

Bergsgatan 28, 464 30 Mellerud

Kontakt

Upp

Boka tid

Telefon: 0707-44 20 30

Email: info@iaet.se

Postadress: Västergården 8, 464 92 Mellerud

Copyright@Hans Ragnar AB

Foton: © Ragnar Nielsen