Healing Göteborg

Balanserar chakran med healing.

Huvudvärk och Spänningshuvudvärk

Att få huvudvärk är vanligt. Det finns flera typer av ont i huvudet, till exempel spänningshuvudvärk och migrän.

Huvudvärk

Man kan få ont i huvudet av flera olika skäl.

Spända muskler i huvudet och nacken kan ge värk i huvudet.

Vätskebrist, synfel, bihåleinflammation samt intag av alkohol och läkemedel kan också vara vanliga orsaker.

Orsaken till migrän är inte helt klarlagd.

Spänningshuvudvärk

Om man har spända muskler i huvudet, käkarna eller nacken så kan detta skapa spänningsvärk. Spänningarna kan uppstå på grund av stress, kraftig fysisk ansträngning, bettproblematik, felaktiga arbetsställningar osv.

Den gemensamma nämnaren är att musklerna blir för spända och skapar värken i huvudet.

Healingbehandling

Ont i huvudet kan man naturligtvis få någon gång ibland utan att fästa något avseende vid det. Men om man har det ofta, eller om värken dyker upp under vissa perioder, så kan det vara viktigt att titta närmare på orsakerna till den. Från mitt perspektiv som healer så är problematik med huvudet viktigt att arbeta med.

I huvudet finns enligt traditionell österländsk läkekonst flera stora energicentran (chakran).

Varje chakra i kroppen har sitt egen funktion, både vad gäller fysiska och psykiska funktioner.

De chakran som finns i huvudet styr bland annat vilka idéer och planer vi har. Till viss del påverkar de också hur vi ser på oss själva och omvärlden.

De chakran som finns längre ner i kroppen styr bland annat hur vi knyter an till andra människor, kroppens fysiska funktioner och vår grundtrygghet.

Om vi av olika anledningar lever en stor del av vårt liv ”i huvudet” så skapar detta en obalans. Vi kanske både har ett jobb och privata intressen som är mentalt stimulerande, men inte så fysiskt utmanande. Vi ägnar oss åt aktiviteter som handlar mycket om planering, att skapa prognoser osv. Detta kan förflytta oss från ”här och nu”, med verkliga intryck och stimuli, till en mer projicerad verklighet som vi hela tiden skapar i vårt huvud.

Generellt kan man säga att ett chakra som fungerar harmoniskt tar in energi, men när vi projicerar våra tankar på omvärlden så sänder det ut energi.

Det behöver finnas en balans mellan dessa funktioner, och överdrivet planerande kan vara något som skapar en överansträngning och energibrist i den delen av energifältet.

Det är naturligtvis inte negativt att göra upp positiva planer, men det behöver finnas en balans mellan vad vi tar in och skickar ut. Denna balans regleras bland annat av chakrat i halsen och nacken. Detta kan möjligen vara en förklaring (av många) till varför vissa typer av nackbesvär även kan ge värk i huvudet.

Om du har återkommande problem och inte har lyckats komma till rätta med dem genom andra metoder, då kanske healingbehandling skulle vara intressant att pröva på.

Mina behandlingar kan kombineras med behandling hos till exempel massör eller kiropraktor.

Energihealing som behandling passar dig som:

  • Är intresserad av alternativa behandlingsmetoder
  • Inte lyckats läka ditt symtom med konventionell behandling
  • Vill veta mer om orsaken till dina symtom
  • Vill gå på djupet med dig själv för att skapa långsiktigt hållbar läkning

Direktlänkar:

StressOroUtmattningNedstämdhetMagproblemRyggproblemNackproblemHuvudvärk

Källa till medicinska fakta på denna sida, bl a: 1177 Vårdguiden

Mina behandlingar syftar till en långsiktig förbättring av ditt fysiska och psykiska välmående genom att hjälpa dig stärka dig själv och få mer energi. De är inte medicinskt inriktade på att bota akuta symtom.

  • Vid akut skada eller sjukdom, kontakta larmtjänst tel 112.
  • Vid oro över ditt medicinska tillstånd, kontakta sjukvårdsupplysningen tel 1177 eller din vårdcentral.